Hieronder vind je de actuele vacatures:

Bestuursvacature penningmeester:

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de vereniging en de taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Een penningmeester betaalt de rekeningen en controleert de inkomsten, is verantwoordelijk voor de kassacommissie en verzekeringen. Naast het verwerken van financiën bepaal je of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaal je het beleid naar een financieel overzicht. Samen met de kassacommissie (bestaande uit twee à drie “2e penningmeesters”) ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de schermen.

Daarbij kun je denken aan werkzaamheden als:

 • de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
 • het beheren van de rekening en de kas
 • de incasso van ledengelden
 • de crediteuren– en debiteurenadministratie
 • belastingaangiftes & -aanslagen verwerken
 • financiële verslagen zoals jaarverslagen en jaarrekeningen
 • het maken van periodieke begrotingen
 • het afsluiten van relevante verzekeringen
 • het tekenen van betaalopdrachten
 • het bijwonen van bestuursvergaderingen
 • het werven van vrijwilligers voor de kassa shifts van onze evenementen
 • afhandelen van de muntenadministratie
 • overige financiële besluiten en werkzaamheden

Meer info via Jeffrey Hoegen (penningmeester@ovk-klarenbeek.nl)

OVK – Vacature Administrateur:

Als administrateur zorg jij ervoor dat alle administratieve processen op rolletjes verlopen. Door een goede administratie weet het bestuur van de OVK wat de financiële positie van de vereniging is, worden facturen op tijd betaald en zijn de belastingdienst en leden tevreden.

Samen met de rest van de kassacommissie ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de schermen.

Daarbij kun je denken aan werkzaamheden als:

 • Debiteuren- en Crediteurenadministratie;
 • Debiteuren- en Crediteurenbewaking;
 • Verzorgen aangifte OB;
 • Beoordelen en controleren van aangeleverde financiële gegevens;
 • Verzorgen en analyseren van de periodieke financiële verslaglegging voor het bestuur;
 • Samen met de penningmeester prognoses opstellen;
 • Controle munten- en kassaboekhouding;
 • Overige financiële besluiten en werkzaamheden

Comité Sfeerbeheer (2/3 personen)

Voorafgaand aan de 3 evenementen vraag je de vergunning aan bij de gemeente. Tevens zet je de aanvragen uit bij de EHBO en het beveiligingsbedrijf.Gedurende het evenement ben je (samen met je comite) aanspreekpunt voor alles mbt veiligheid, vergunningen en sfeerbeheer. Je zou bijvoorbeeld elke avond 1 lid van je comité kunnen aanwijzen als aanspreekpunt voor de EHBO  en de beveiliging.

Tijdens het Paasvuur en Koningsdag is dit een kleine rol, de incidenten zijn hier nihil. Tijdens het kermis weekend ontvangen we per dag zo’n 2000 bezoekers, de verantwoordelijkheid om de sfeer hier goed te houden en zo min mogelijk incidenten te krijgen, ligt hier aanzienlijk hoger. Uiteraard is het bestuur ook altijd aanwezig en paraat.

Hoeveel tijd vragen we van je:

Voorafgaand aan de evenementen ben je +/- 4 tot 6 uur bezig met het voorbereiden/ indienen van de vergunning en de communicatie naar de EHBO en beveiliging. Tijdens het evenement ben je aanspreekpunt met je comité, maar kun je uiteraard zelf ook volop meegenieten van de feesten.
Meer info via Shelly Klomp (shelly@ovk-klarenbeek.nl)

Vacature bar coördinatoren

Vooral voor tijdens het kermisweekend zijn wij nog op zoek naar enthousiaste barcoördinatoren voor in de pool.
Als barcoördinator ben je verantwoordelijk voor het draaiend houden van een aantal bars (incl. vrijwilligers) op de kermis. Het is belangrijk dat je vrijwilligers op de kermis op een positieve manier kunt motiveren en aansturen.

Werkzaamheden die een bar coördinator o.a. doet zijn;

 • Controleren of barvrijwilligers zich houden aan het 18+ beleid ten aanzien van drankverkoop.
 • Controleren en bijhouden van de voorraad.
 • Controle of het scheiden van afval en het netjes houden van de koelcontainer naar behoren gebeurt.
 • Zorgen dat alle barvrijwilligers weten wat er van hen verwacht wordt en hen waar nodig bijsturen.
 • Zorgen dat vrijwilligers worden overgenomen voor een (plas)pauze.
 • Bijspringen als dit nodig is bij drukte.
 • Dienen als vraagbaak voor de eerste vragen van barvrijwilligers.
 • Coördineren van het afschalen van de bars richting het einde van de avond (zo min mogelijk drank verspilling).
 • Coördineren van het schoonmaken van de bars aan het einde van de shifts.
 • Problemen ten aangezien van veiligheid, bartechniek, voorraad en/of barvrijwilligers melden bij de verantwoordelijke van de barcommissie.

Meer info via Eline Hoegen (eline@ovk-klarenbeek.nl)

Vacature sponsorcommissie

Bij de sponsorcommissie zoeken wij nog aanvulling in het team.

Ben jij een verbinder welke graag in contact staat met de ondernemers in Klarenbeek en omstreken? Zie jij graag ondernemers schitteren tijdens ons kermisweekend, paasvuur en koningsdag. Dan is deze vacature iets voor jou!

Wij zijn opzoek naar een teamgenoot welke samen met mij zich actief wil inzetten voor de sponsoring. Je moet dan denken aan administratieve handelingen tot en met het bedenken van nieuwe ideeën voor onze sponsoren. Niet alleen hoe de sponsororen gaan schitteren op onze evenementen maar ook het organiseren van sponsoravonden, bedrijfsbezoeken of andere toffe ideeën.

Welke taken bij jou horen?

Administratieve handelingen zoals:

 • Sponsoren tijdig informeren over de sponsorpakketten doormiddel van mailing,
 • Het verzamelen van de juiste bedrijfsgegevens,
 • Het verzamelen van alle logo’s en of andere reclame-uitingen,
 • Bestaande en nieuwe sponsorcontracten beheren,
 • Logo’s en/of reclame-uitingen overdragen aan PR/Communicatie,
 • Administratie overdragen aan de penningmeester

Meer info via Peter Uenk Peter@OVK-Klarenbeek.nl

Mocht je het leuk vinden om je in te zetten voor de OVK of wil je meer informatie over een functie, neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@ovk-klarenbeek.nl of benader 1 van de bestuursleden!