Op dinsdag 17 maart aanstaande zal onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden bij Restaurant Pijnappel. De definitieve agenda voor deze vergadering en de jaarstukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur zal de ledenvergadering aanvangen. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen!