Omdat er in 2010 is gebleken dat er valse munten in omloop zijn, zijn de oude witte munten sinds 2011 niet meer geldig. In 2011 zijn er diverse momenten geweest om de oude munten om te ruilen. In 2012 is hier geen gelegenheid meer voor en zijn alle oude munten ongeldig. Nieuwe munten zijn tijdens Koninginnedag en de Kermis te koop op de daarvoor aangewezen punten.