Oranjevereniging Klarenbeek organiseert op eerste paasdag, 21 april, weer een paasvuur in Klarenbeek.

Het paasvuur zal plaatsvinden in een weiland aan de Koperdijk (aan de zijde van de Vorstersweg).

Voor het paasvuur is natuurlijk materiaal nodig. Hebt u nog snoeihout voor het paasvuur? Dan kan dat op de zaterdag 13 april tussen 8.30 en 16.00 uur bij het weiland aan de Koperdijk afgeleverd worden. De aanrijroute is vanaf de Vorstersweg. Er is dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, dus maar één inzameldag!

Opgemerkt zij dat er alléén snoeihout gebracht mag worden, dus geen dikke boomstammen, stobben en ander afval. Bij vorige afleveringen van het paasvuur heeft dit bij het opruimen de nodige extra onkosten opgeleverd. Vrachten die niet aan deze eisen voldoen zullen geweigerd worden, dus wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

U kunt Oranjevereniging Klarenbeek steunen bij het organiseren van dit evenement door een vrijwillige bijdrage in de fooienpot achter

 

te laten. Vast bedankt voor uw medewerking!

Kijk voor informatie over Oranjevereniging Klarenbeek en haar activiteiten op www.ovk-klarenbeek.nl.