Jongeren die de Klarenbeekse Kermis gaan bezoeken, krijgen net als voorgaande jaren te maken met leeftijdscontroles en polsbandjes. Op deze manier wil de Oranje Vereniging Klarenbeek (OVK) voorkomen dat er problemen ontstaan naar aanleiding van het niet naleven van de drankenwet. De Keuringsdienst van Waren controleert al enige tijd tentfeesten en andere horeca gelegenheden op het naleven van deze wet. De wet houdt niets meer en minder in dan dat er aan personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken geschonken mogen worden. Bij een geconstateerde overtreding krijgt de organisator een boete die kan oplopen tot 500,- euro per overtreding!

In 2004 zijn we begonnen met de polsbandjes en het systeem werkt. Reden genoeg om ook dit jaar de polsbandjes weer te gaan gebruiken. Tijdens het kermisweekend zullen dan ook de volgende maatregelen genomen worden.

Op de momenten dat er geen entree betaald hoeft te worden, respectievelijk vrijdagavond, zaterdagochtend en -middag en de gehele zondag, zullen de bezoekers tussen de 18 en 21 jaar een polsbandje ontvangen om daarmee aan te tonen dat het drankverbod voor hen niet geldt. Deze polsbandjes zullen op een door de OVK aangegeven plek op vertoon van legitimatiebewijs, brommercertificaat of Pampuspas, verstrekt worden. Personen die géén bandje kunnen laten zien, krijgen dus ook geen alcoholische dranken!

Voor de momenten dat er wel entree betaald dient te worden (zaterdagavond) geldt de volgende situatie: Personen onder de 18 jaar krijgen een bepaalde kleur polsband waarmee wordt aangegeven dat zij geen alcoholische dranken kunnen krijgen c.q. mogen nuttigen. Personen van 18 jaar en ouder krijgen een andere kleur waaruit blijkt dat het kopen en nuttigen van alcoholische dranken is toegestaan. Bij twijfel over leeftijd zal om een legitimatiebewijs gevraagd worden! (Ook hiervoor kan men het brommercertificaat of de Pampus pas gebruiken) Kan men die niet laten zien, dan krijgt men een bandje voor onder de 18. De bandjes dienen deze zaterdagavond meteen als entreebewijs. Is een bandje kapot of kwijt, dan zal er opnieuw entree betaald moeten worden!

Jongeren die willens en wetens toch alcohol (proberen te) nuttigen, lopen het risico dat hen de toegang voor het gehele weekend wordt ontzegd!

Alcohol onder de 18? Nog even niet!

Logo Alchohol